Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

Sabirabad rayonunun iqtisadiyyatı

 

Əsas iqtisadi göstəricilər

 

 

2019-cu il

2020-ci il

%

artma azalma

Rayonun ərazisi

1469.4

1469.4

100.0

0.0

Əhalinin sayı ( min nəfər)

178.7

180.2

100.8

+1.5

Şəhər əhalisi

30.9

31.0

100.3

+0.1

Kənd əhalisi

147.8

149.2

100.9

+1.4

Mövcüd təsərrüfatın sayı

35498

35521

100.06

+23

Şəhər üzrə təsərrüfatın sayı

6686

6702

100.2

+16

Kənd üzrə təsərrüfatların sayı

28812

28819

100.02

+7

Doğulanlar (nəfər)

3206

2809

87.6

-397

Ölüm  (nəfər)

904

1238

136.9

+334

Nigah (nəfər)

1279

645

50.4

+634

Boşanma (nəfər)

157

155

98.7

-2

Rayona gələnlər (nəfər)

42

24

57.1

-18

Rayondan gedənlər (nəfər)

253

121

47.8

-132

Qaçqınlar (ailənin  sayı)

484

484

100.0

0

(şəxslərin sayı)

2302

2302

100.0

0

Məcburi köçkünlər (ailənin  sayı)

1318

1310

99.4

-8

(şəxslərin sayı)

5508

5476

99.4

-32

Əsas kapitala  yönəldilmiş investisiya (min manat)

93190.8

21172

22.7

-72018.8

Tikinti-təşkilatlara gördüyü işin həcmi (min manat)

91850.5

60459.0

65.8

-31391.5

Sənaye məhsulunnun həcmi (min manat)

17229.5

19141.3

111.1

+1911.8

Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınmasından məhsul buraxlışı (min manat)

5380.5

3101.8

57.6

-2278.7

Rabitə xidmətinin həcmi (min manat)

700.7

791.3

112.9

+90.6

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi (min manat)

345545.2

355928.3

103.0

+10383.1

Pullu xidmət (min manat)

52371.4

41129.3

78.5

-11242.1

Məişət xidməti (min manat)

9278.1

7252.4

78.2

-2025.7

Orta aylıq əmək haqqı

373.7

418.9

112.1

+45.2

Yeni iş yeri

4059

4418

108.8

+359

                  ondan  daimi

1227

4418

360.0

+3191

Açılan iş yerindən

 

 

 

 

Fiziki şəxs

1088

4328

397.8

+3240

Yeni müəssisədə

29

5

17.2

-24

Müvəqqəti tədbirlərdə

2832

-

 

-2832

Yeni yaranmış müəssisə

29

5

17.2

-24

Ümumdaxili məhsul (min manat)

550713.4

537108.7

97.5

-13604.7

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu (min manat)

305904.4

337310.3

110.3

+31405.9

Bitkiçilik üzrə məhsulun həcmi (min manat)

139193.9

155888.5

112.0

+16694.6

Heyvandarlıq üzrə məhsulun həcmi (min manat)

166710.6

181421.8

108.8

+14711.2

Taxıl istehsalı

 

 

 

 

hektar

25136

25148

100.04

+12

məhsul (ton)

100108

104019.9

103.9

+3911.9

məhsuldarlıq (sen)

39.8

41.4

104.0

+1.6

Buğda

 

 

 

 

hektar

15536

14762

95.0

-774

məhsul (ton)

63912

64509.9

100.9

+597.9

məhsuldarlıq (sen)

41.1

43.7

106.3

+2.6

Arpa

 

 

 

 

hektar

9600

10386

108.2

+786

məhsul (ton)

36196

39510

109.1

+3314

məhsuldarlıq (sen)

37.7

38

100.8

+0.3

Pambıq istehsali

 

 

 

 

hektar

8630

10075

116.7

+1445

məhsul (ton)

25210.7

31618.5

125.4

+6407.8

məhsuldarlıq (sen)

29.2

31.4

107.5

+2.2

Kartof istehsalı

 

 

 

 

hektar

1632

1374

84.2

-258

məhsul (ton)

25090

26586

106.0

+1496

məhsuldarlıq (sen)

148.1

152.2

102.8

+4.1

Tərəvəz istehsalı

 

 

 

 

hektar

3432

3437

100.1

+5

məhsul (ton)

71337.6

74268.2

104.1

+2930.6

məhsuldarlıq (sen)

153.1

156.4

102.1

+3.3

Bostan istehsalı

 

 

 

 

hektar

3950

3954

100.1

+4

məhsul (ton)

130100.3

133379.7

102.5

+3279.4

məhsuldarlıq (sen)

329.3

334.8

101.7

+5.5

Günəbaxan istehsalı

 

 

 

 

hektar

26

18

69.2

-8

məhsul (ton)

31.7

26.3

83.0

-5.4

məhsuldarlıq (sen)

12.1

14.6

120.6

+2.5

Qarğıdalı istehsalı

 

 

 

 

hektar

651

717

110.1

+66

məhsul (ton)

11983.7

6760.2

56.4

-5223.5

məhsuldarlıq (sen)

87.2

94.2

108.0

+7

Barama (kq)

14028

10276.1

73.2

-3751.9

İri buynuzlu mal-qara (baş)

122108

122807

100.6

+699

ondan inək, camış (baş)

61241

61616

100.6

+375

Xırda buynuzlu mal-qara (baş)

231640

232688

100.4

+1048

Ət istehsalı (diri çəkidə ton)

18318

18447

100.7

+129

Süd istehsalı (ton)

118811

118771

100.0

-40

Yumurta istehsalı (min ədəd)

71795

108166

150.6

+36371

Yun istehsalı (ton)

589

596.8

101.3

+7.8

Quşların sayı  (baş)

896874

1162303

129.6

+265429

 

 

 

 

 

2021 ci ilin məhsulu üçün əkilmiş payızlıq

 

 

 

     Taxıl

25179

 

 

 

    ondan buğda

14860

 

 

 

                arpa

10319

 

 

 

 

Sabirabad rayonunun ümumi ərazisi 

(ha)

14 694

ondan dövlətdə saxlanılan                  

(ha)

32 543

Bələdiyyə mülkiyyətinə verilib         

(ha)

58 666

Xüsusi mülkiyyətə verilib                  

(ha)

55 702

ondan pay torpağı verilib                  

(ha)

45 236

Pay torpağı alan ailələrin sayı           

 

23 763

 

2020-ci ildə bitkiçilik məhsulları istehsalı aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

 

Əkin sahəsi

hektar

Məhsuldarlıq sentner

Məhsul

ton

Taxıl

25148

41.4

104019.9

Paxlalı

92

34.0

312.8

Pambıq

10075

31.4

31618.5

Qarğıdalı

717

94.2

6760.2

Günəbaxan

18

14.6

26.3

Kartof

1374

152.2

26586

Tərəvəz

3437

156.4

74268.2

Bostan

3954

334.8

133379.7

Yonca

22354

81.5

182272.8

Meyvə toplanıb

2114.8

110.3

23323.6

Üzüm toplanıb

-

43.3

1451.6

Birillik ot

20

45.0

90.0

 

 

Keçidlər